Sök bland våra
rekommendationer på nya bilar

Märke
Månadskostnad
  

Operationell leasing

Generellt om billeasing

Syftet och fördelarna med leasing består av tre grundfakta.
1. Ditt företag slipper binda upp kapitalet som en bilinvestering medför.
2. 50% av momsen på leasing (därmed en del av bilens pris) är avdragsgill. Gäller ej vid kontantköp.
3. Kostnaden för bilen blir fast och jämt utspridd över leasingtiden. Därmed är det lätt att budgetera.

Punkt 1 och 2 gäller för alla former av billeasing till företag. Punkt 3 är däremot olika beroende på leasingleverantör och upplägg. Vi är specialiserade på operationell leasing där just punkt 3 väger tungt. Du betalar normalt ingen första förhöjd avgift när du leasar ny bil genom oss. I vår Fullserviceleasing ingår dessutom kostnader för service, underhåll, däck och hjulskiften. Vi administrerar allt som rör bilen, drivmedelskort, trängselskatter, körjournal etc. Vi garanterar också restvärdet på bilen när leasingen löper ut för att du skall slippa upptäcka att du valt ett för högt restvärde och tvingas att skjuta till pengar när bilen skall lösas.

Vi erbjuder två leasingalternativ på FCA Fleet services

1) Fullserviceleasing – Inkluderar försäkring och driftavtal. Service, underhåll, framtida däck och hjulbyten ingår i månadskostnaden. Vi hanterar allt som rör bilen inkl. trängselskatter förmånsvärden, drivmedelskort, däckförvaring, körjournal, försäkringsärenden, vägassistans m.m. och samlar detta på din månadsfaktura. Föraren får även tillgång till vår on-line tjänst och personlig support från vår kundservice. När leasingperioden löper ut lämnas bilen till en av oss angiven plats, tex. hos bilhandlaren där en ny bil tas ut eller på vår anläggning i Täby (Sthlm). Vi garanterar bilens restvärde och du betalar bara för eventuella skador på bilen som inte åtgärdats eller anmälts under leasingtiden.

Läs mer om operationell leasing på:

http://www.aldautomotive.se/produkter-tjanster/operationell-leasing/operationell-leasing.aspx

2) Endast leasing – Inkluderar försäkring. Service, underhåll, framtida däck och hjulbyten bekostas av dig. Vi administrerar och hanterar allt som rör bilen inkl. trängselskatter förmånsvärden, drivmedelskort, däckförvaring, körjournal, försäkringsärenden, vägassistans m.m. och samlar detta på din månadsfaktura. Föraren får även tillgång till vår on-line tjänst och personlig support från vår kundservice. När leasingperioden löper ut lämnas bilen till en av oss angiven plats, ex. hos bilhandlaren där en ny bil tas ut eller på vår anläggning i Täby (Sthlm). Vi garanterar bilens restvärde och du betalar bara för eventuella skador på bilen som inte åtgärdats under leasingtiden.

Skillnaden mellan Fullserviceleasing och Endast leasing är att i Fullserviceleasing så ingår alla kostnader för service, däck och hjulbyten.

Förmånsvärde
Alla bilar har ett förutbestämt förmånsvärde. Förmånsvärdet grundar sig på bilens nypris inkl. all utrustning och tillbehör. Förmånsvärdet ligger till grund för den extra skatt som du som förare skall betala för att få använda företagets bil privat. Aktuellt förmånsvärde på nya bilar här på fca.aldhub.com visas på sidan där du konfigurerar din bil, under månadskostnaden. Vi anger den summa som motsvarar det belopp som du skall betala i extra skatt för att du har bilen som förmån. Beloppet räknas fram genom att vi hämtar årligt förmånsvärde från skatteverket på aktuell bil och delar med 12 (mån). Ex. 60 000 kr / 12 = 5 000 kr. som läggs på din nuvarande lön för beräkning av preliminärskatt och sociala avg. Vi utgår sedan från en marginalskatteeffekt på 50% och får då i detta exempel ett slutligt värde på 2 500 kr som anges som förmånsvärde netto.

Kontakta oss om du vill veta mer om förmånsvärden eller gå till:

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/formaner/bilarmm.4.7459477810df5bccdd4800012339.html

Copyright 2014   |   ALD Automotive AB.   |   All Rights reserved